تحقیق مقاله روش شناسائی یرسینیا انتروکلی تیکا

مشخص نشده
مشخص نشده
24
word
756 KB
4458
قیمت: ۲,۴۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله روش شناسائی یرسینیا انتروکلی تیکا

  روش شناسائی یرسینیا انتروکلی تیکا

   

  در مواد غذائی

   

  -0 مقدمه

   

  جنس یرسینیا با پذیرفتن نام‌های متعددی چون فلاوباکتریوم پسودومولئی، باکتریوم انتروکلی تیکا، پاستور لاپسودوتوبرکلوزیس، پاستور X و ژرم X نهایتا از سال 1974 از خانواده پاستور لاسه جدا و به همراه سه گونه اصلی یرسینیاپستیس، یرسینیا پسودوتوبرکلوزیس و یرسینیا انتروکلی تیکا بطور قطعی در خانواده آنتروباکتریا سه جای گرفت.

   

  این باکتریها از جمله بیماری زاهای مشترک انسان و دام هستند و مهم ترین گونه‌ای که نقش آن در بیماری زایی انسان از سال 1965 به اثبات رسیده است یرسینیا انتروکلی تیکا می‌باشد، شیر خام، گوشت، سبزیجات و آب می‌تواند بعنوان منبع آلودگی این باکتری مطرح باشد.

   

  یرسینیا انتروکلی تیکا می‌تواند عامل بیماری معدی روده‌ای، آدنیت مزانتریک، اریتم گره‌دار عفونت خونی و پلی آرتریت باشد. این ارگانیسم، کوکو باسیلی است گرم منفی، بدون کپسول، بی‌هوازی اختیاری بطول 1-3 میکرومتر و عرض 0/5 - 0/8 میکرومتر که حرکت آن فقط در دمای پائین تر از 30 درجه سلسیوس به کمک فلاژل‌های پیرامونی صورت می‌گیرد. دمای مناسب رشد آن 28-29 درجه سلسیوس PH مناسب آن 7/2 - 7/4 است و مانند اکثر آنتروباکتریاسه‌ها گلوکز را بدون گاز تخمیر می‌کند و اکسیداز منفی است.

   

  سروتیپ‌های جدیدی چون 0:13a; 13b, 0:4,32, 0:5,27, 0:21 بیماری‌زا تشخیص داده شده‌اند. بیشترین سروتیپ‌های بیماری‌زا 0:3 0:8, 0:9 می‌باشد.

   

  از نظر سرولوژی آگلوتیناسیون‌های متقاطع با ارگانیسم‌هایی مانند سالمونلا، بروسلا، شیگلا، اشری شیاکلی و ویبربو گزارش شده است.

   

   

   

   1 هدف و دامنه کاربرد

   هدف از تدوین این  استاندارد ارائه روش جداسازی  و شناسایی  یرسینیا انتروکلی تیکای بیماری زا برای انسان است . این روش در مورد فرآورده‏های  غذایی انسان  و دام کاربرد دارد . 2 واژه‏ها و تعاریف در این استاندارد  واژه‏ها با تعاریف زیر بکار می‏روند :

   هدف از تدوین این  استاندارد ارائه روش جداسازی  و شناسایی  یرسینیا انتروکلی تیکای بیماری زا برای انسان است . این روش در مورد فرآورده‏های  غذایی انسان  و دام کاربرد دارد .

   

   2 واژه‏ها و تعاریف

   در این استاندارد  واژه‏ها با تعاریف زیر بکار می‏روند : 2 1 یرسینیا آنتروکلی تیکای بیماری زا باکتریهای  سرما گرایی هستند که اگر طبق روش مشروح در این استاندارد آزمایش شوند روی محیط های جامد انتخابی پرگنه‏های ویژه‏ای ایجاد می‏نمایند که از نظر خواص بیوشیمیایی با معیارهایی بیماری زائی این استاندارد مطابقت می‏کند .

   در این استاندارد  واژه‏ها با تعاریف زیر بکار می‏روند :

   

   2 1 یرسینیا آنتروکلی تیکای بیماری زا

   

   باکتریهای  سرما گرایی هستند که اگر طبق روش مشروح در این استاندارد آزمایش شوند روی محیط های جامد انتخابی پرگنه‏های ویژه‏ای ایجاد می‏نمایند که از نظر خواص بیوشیمیایی با معیارهایی بیماری زائی این استاندارد مطابقت می‏کند .

   

   2 2 شناسایی یرسینیا آنتروکلی تیکا

   

   شامل حضور یا عدم حضور این باکتری در مقدار معینی از فرآورده غذایی است که بر طبق روش مشروح در این استاندارد تعیین می‏شود .

   

   3 اساس آزمایش

   شناسایی یرسینیا آنتروکلی تیکای  احتمالا بیماری زا در طی سه مرحله پی در پی زیر صورت می‏گیرد . 3 1 غنی سازی در محیط مایع انتخابی 3 1 1 کشت نمونه مورد آزمون در دو محیط غنی کننده زیر :

   شناسایی یرسینیا آنتروکلی تیکای  احتمالا بیماری زا در طی سه مرحله پی در پی زیر صورت می‏گیرد .

  4 محیطهای کشت ومعرف های لازم

   4 1 کلیات  بدلیل تعداد زیاد محیطهای کشت  و معرف‏ها و برای وضوح شرح آزمایش , ترکیبات  محیطها , جزییات مربوط به تقسیم  و نگهداری آنها به صورت پیوست در استاندارد آمده است . 4 2 محیطهای غنی کننده

   4 1 کلیات

   

   بدلیل تعداد زیاد محیطهای کشت  و معرف‏ها و برای وضوح شرح آزمایش , ترکیبات  محیطها , جزییات مربوط به تقسیم  و نگهداری آنها به صورت پیوست در استاندارد آمده است .

   

   4 2 محیطهای غنی کننده

   

   4 2 1 محیط مایع حاوی پیتن , سوربیتول و نمکهای صفرا (PSB)

   

   4 2 2 محیط مایع حاوی ایرگازان تیکارسیلین  وکلرات پتاسیم (ITC)

   

   4 3 محیطهای کشت

   

   4 3 1 سفسولودین ایرگازان  و نووبیوسین حاوی آگار (CIN)

   

   4 3 2 سالمونلا شیگلا آگار حاوی ذرکسی کلات سدیم و کلرور سدیم (SSDC)

   

   4 3 3 نوترنیت آگار

   

   4 4 محیط های  شناسایی ومعرفها

   

   4 4 1 محیط  کشت اوره تریپتوفان

   

   4 4 2 معرف شناسایی تریپتوفان  دی آمیناز

   

   4 4 3 کلیگر آگار

   

   4 4 4 معرف تشخیص اکسیداز

   

   4 4 5 محیط های کشت دکربوکسیلاز

   

   4 4 5 1 محیط  کشت لایزین دکربوکسیلاز

   

   4 4 5 2 محیط  کشت اورنی تین دکربوکسیلاز

   

   4 4 6 محیط  برای  تخمیر قندها ( ساکارز ( رامنوز یا سالیسین )

   

   4 4 7 محیط  سیمون سیترات

   

   4 4 8 محیط  صفرا و اسکولین  آگاردار

   

   4 4 9 کازئین سویا اگاردار

   

   4 4 10 کارتین سویا آگار دار برای شناسایی آمیداز

   

   4 4 11 محلول سولفات  آمونیوم و آهن دو ظرفیتی برای شناسایی پیرازین آمیداز

   

   مازئین  سویا آگاردار حاوی منیزیم وآگزالات

   

   4 5 سرم فیزیولوژی

   

   4 6 پتاسیم  هیدروکساید در سرم فیزیولوژی

   

   4 7 محیط SIM آگار

   

   5 وسایل  ضروری

   یادآوری : بجای ظرف شیشه‏ای  چند بار مصرف از وسایل یکبار مصرف بشرط دارابودن ویژگیهای مناسب می‏توان استفاده کرد. . 5 1 وسیله سترون کردن خشک ( آون ) یا سترون کردن مرطوب ( اتوکلاو ) 5 2 گرمخانه قابل تنظیم در 22±1درجه سلسیوس و 25±1درجه سلسیوس.

   یادآوری : بجای ظرف شیشه‏ای  چند بار مصرف از وسایل یکبار مصرف بشرط دارابودن ویژگیهای مناسب می‏توان استفاده کرد. .

   

   5 1 وسیله سترون کردن خشک ( آون ) یا سترون کردن مرطوب ( اتوکلاو )

   

   5 2 گرمخانه قابل تنظیم در 22±1درجه سلسیوس و 25±1درجه سلسیوس.

   

   5 3 قفسه خشک کردن یا آون دارای تهویه  هوا با جابجایی و قابل  تنظیم در 37±1 درجه و 55±1 درجه سلسیوس

   

   5 4 حمام  آب قابل  تنظیم  در دمای 45±0/5درجه سلسیوس و 50±0/5درجه سلسیوس

   

   5 5 لوله‏های آزمون  با ابعاد 180*18 و 180*9 و 50*12 میلی متر

   

   5 6 ظروف شیشه ای و بطری های با گنجایش مناسب

   

   5 7 ظروف پتری شیشه‏ای  یا پلاستیکی  بقطر 100 90 میلی متر

   

   5 8 پی پت‏های 1 و 10 میلی لیتری با درجه بندی 0/1 میلی لیتر

   

   5 9 مکنده‏های لاستیگی ( پوآر ) مخصوص پی پت

   

   5 10 حلقه کشت  بقطر تقریبی 3 میلی متر و سوزن کشت  سر صاف از جنس پلاتین  / ایریدوم  یا نیکل / کروم  و یا پی پت پاستور شیشه‏ای  بجای سوزن کشت .

   

   یادآوری : حلقه و سوزن کشت یکبار مصرف می‏تواند استفاده شود حلقه کشت از جنس نیکل / کرم برای انجام آزمون اکسیداز مناسب نیست .

   

   5 11 PH متر بادقت ±0/1 واحد PH در 25 درجه سلسیوس

   

   5 12 منبع نور مناسب برای تابش مورب

   

   5 13 ذره بین یا میکروسکوپ

   

   5 14 مخلوط کن ( استوماکر )

   

   6 نمونه برداری

   نمونه برداری از فرآورده باید با رعایت  اصول مربوط به نمونه برداری فرآورده  غذایی برای آزمایش‏های  میکربی صورت گیرد . نمونه‏ای که به آزمایشگاه می‏رسد باید معرف واقعی کالا بوده و در حین  نمونه برداری و حمل و نقل دچار آسیب دیدگی و تغییر نشده باشد . 7 آماده کردن نمونه نمونه مورد آزمون با توجه به استاندارد  ملی شماره 356 ایران  (( آماده کردن نمونه غذایی و تهیه رقم اعشاری نمونه برای آزمایش های میکربی )) آماده شود .

   نمونه برداری از فرآورده باید با رعایت  اصول مربوط به نمونه برداری فرآورده  غذایی برای آزمایش‏های  میکربی صورت گیرد . نمونه‏ای که به آزمایشگاه می‏رسد باید معرف واقعی کالا بوده و در حین  نمونه برداری و حمل و نقل دچار آسیب دیدگی و تغییر نشده باشد .

   

   7 آماده کردن نمونه

   نمونه مورد آزمون با توجه به استاندارد  ملی شماره 356 ایران  (( آماده کردن نمونه غذایی و تهیه رقم اعشاری نمونه برای آزمایش های میکربی )) آماده شود . 8 روش آزمایش 8 1 سوسپانسیون‏های  اولیه

   نمونه مورد آزمون با توجه به استاندارد  ملی شماره 356 ایران  (( آماده کردن نمونه غذایی و تهیه رقم اعشاری نمونه برای آزمایش های میکربی )) آماده شود .

   

   8 روش آزمایش

   8 1 سوسپانسیون‏های  اولیه 8 1 1 مقدار معینی ( وزن ی حجم نمونه ) از نمونه مورد آزمایش را به حجم مشخصی از محیط PSB منتقل کنید بطوری که رقت یکدهم  وزن به حجم یا حجم به حجم بدست آید و بعد با استوماکر آن  را مخلوط کنید تا یکنواخت شود . 8 1 2 سوسپانسیون  دیگری از نمونه , با محیط ITC با رقت  وزن به حجم  یا حجم به حجم تهیه کنید .

   8 1 سوسپانسیون‏های  اولیه

   

  8 1 1 مقدار معینی ( وزن ی حجم نمونه ) از نمونه مورد آزمایش را به حجم مشخصی از محیط PSB منتقل کنید بطوری که رقت یکدهم  وزن به حجم یا حجم به حجم بدست آید و بعد با استوماکر آن  را مخلوط کنید تا یکنواخت شود .

   

   8 1 2 سوسپانسیون  دیگری از نمونه , با محیط ITC با رقت  وزن به حجم  یا حجم به حجم تهیه کنید .

   

   8 2 غنی سازی 1

   

   8 2 1 محیط PSB کشت شده  را در 25 22 درجه سلسیوس بمدت 5 روز  بدون هم زدن  و 2 تا 3 روز با هم زدن قرار دهید .

   

   8 2 2 محیط ITC کشت شده را  در 25 درجه سلسیوس برای 2 ورز (48 ساعت ) گرمخانه گذاری  کنید .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله روش شناسائی یرسینیا انتروکلی تیکا

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد روش شناسائی یرسینیا انتروکلی تیکا, تحقیق در مورد یرسینیا, تحقیق در مورد یرسینیا انتروکلی تیکا, مقاله در مورد روش شناسائی یرسینیا انتروکلی تیکا, مقاله در مورد یرسینیا, مقاله در مورد یرسینیا انتروکلی تیکا, تحقیق دانشجویی درباره روش شناسائی یرسینیا انتروکلی تیکا, تحقیق دانشجویی درباره یرسینیا, تحقیق دانشجویی درباره یرسینیا انتروکلی تیکا, مقاله دانشجویی درباره روش شناسائی یرسینیا انتروکلی تیکا, مقاله دانشجویی درباره یرسینیا, مقاله دانشجویی درباره یرسینیا انتروکلی تیکا, تحقیقات دانش آموزی در مورد روش شناسائی یرسینیا انتروکلی تیکا, تحقیقات دانش آموزی در مورد یرسینیا, تحقیقات دانش آموزی در مورد یرسینیا انتروکلی تیکا, مقالات دانش آموزی در مورد روش شناسائی یرسینیا انتروکلی تیکا, مقالات دانش آموزی در مورد یرسینیا, مقالات دانش آموزی در مورد یرسینیا انتروکلی تیکا

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان