تحقیق مقاله سیستم های شهری

مشخص نشده
مشخص نشده
32
word
1 MB
5094
قیمت: ۳,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله سیستم های شهری

  حلقوی:

  با روند توسعه این فرم مجتمعهای شهری فواصل شبکه‌های اصلی و منشعب شده از مرکز زیاد می‌شود و لازم است جهت ارتباط این شبکه‌ها، در نقاط مختلف، آنها را توسط رینگهای متوالی حلقوی به یکدیگر متصل کرد. به منظور جلوگیری از ترددهای بی‌مورد وسایط نقلیه به مرکز شهر و همچنین حرکت وسایط نقلیه در دور مرکز شهر در صورتی که شبکه ارتباط‌دهنده بصورت یک یا چند رینگ تمامی این شبکه‌ها را یکدیگر متصل سازد سیستم ارتباط شهری به صورت حلقوی در

  حلقه‌ای داخلی:

   

  محاسن سیستم حلقه‌ای داخلی:

  اگر موقعیت در دره قرار گرفته باشد، جمع‌آوری آبهای سطحی و هدایت فاضلاب بسهولت امکان‌پذیر است.

  در مرکز محدوده دسترسی سواره وجود نداشته و اختصاص به عابر پیاده دارد.

  ارتباط مناسب مناطق مسکونی خارج از حلقه با مناطق اطراف خود.

  تردد وسائط نقلیه غیر محلی در خیابانهای فرعی وجود ندارد.

  شرایط مناسب برای وسائط حمل و نقل عمومی (اتوبوسرانی)، مناطق دو سمت حلقه تحت پوشش قرار خواهند داشت.

  معایب سیستم حلقه‌ای داخلی:

  شبکه دسترسی پیاده مناطق مسکونی خارج از حلقه داخلی (خیابان جمع و پخش‌کننده)، برای رسیدن به بخش مرکزی باید حلقه داخلی را قطع نماید. حلقه داخلی با تردد سنگین خود عاملی برای ایجاد خطر جهت عابرین می‌گردد.

  مزاحمت و آلودگی‌های ناشی از تردد وسائط نقلیه (دود، گاز، صوت) برای زمینهای مجاور خیابان جمع و پخش کننده وجود خواهد داشت.

  وجود بار ترافیک سنگین  در چهارراهها و تقاطع‌های بخش مرکزی.

  فاصله کم تقاطعها در خیابان جمع و پخش کننده (حلقه داخلی) باعث راهبندان خواهد شد.

  احتمال تردد وسائط نقلیه افراد غیر محلی در خیابان جمع و پخش کننده (حلقه داخلی)، چنانچه حلقه داخلی از دو طرف به خیابان اصلی (غیرمحلی) اتصال داشته باشد.

   

   

   

   

   

   

   

  حلقه‌ای خارجی:

  محاسن سیستم حلقه‌ای خارجی:

  موقعیت راس تپه،‌ جمع‌آوری آبهای سطحی و هدایت فاضلاب را بسهولت امکان‌پذیر می‌کند

  تردد وسائط نقلیه غیر محلی در خیابانهای فرعی وجود نخواهد داشت.

  موقعیت مناسب جمع و پخش کننده (حلقه خارجی)، که دارای تردد نسبتاً سنگینی است در مرز محدوده.

  دسترسی به مرکز محدوده توسط شبکه ارتباطی پیاده (بدون آنکه توسط شبکه سواره قطع گردد).

  جداسازی نسبتاًُ مطلوب شبکه ارتباطی سواره و پیاده.

  زیادی تقاطعها سه راهی بجای چهارراه.

  معایب سیستم حلقه‌ای داخلی:

  جداشدن مناطق مسکونی داخل حلقه،‌ توسط خیابان جمع و پخش کننده (حلقه خارجی) از مناطق اطراف.

  طولانی شدن سفرها با وسیله نقلیه در ترددهای محلی.

  مزاحمت و آلودگی ناشی از وسائط نقلیه (گاز، دود، گرد و غبار و سر و صدا)، برای زمینهای مجاور خیابان جمع و پخش کننده.

  وجود شرایط نامناسب برای وسائط نقلیه حمل و نقل عمومی (اتوبوسرانی) به جهت پوشش یک طرفه منطقه.

  اقتصادی نبودن این سیستم نسبت به سیستمهای دیگر.

   احتمال تردد وسائط نقلیه افراد غیرمحلی در خیابان جمع و پخش کننده (حلقه خارجی)، چنانچه حلقه از دو طرف به خیابان اصلی غیر محلی اتصال داشته باشد.

   

   

   

   

   

   

   

  حلقه‌ای انشعابی شاخه‌ای

  محاسن سیستم حلقه‌ای انشعابی شاخه‌ای

  جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب در انشعاب تنگ دره، موقعیت مناسبی را ایجاد می‌کند.

  جداسازی دسترسی شبکه سواره و پیاده بصورت نسبتا‌ً مطلوبی امکان‌پذیر است.

  امکان ارتباط دادن قسمتهایی از محدوده اطراف سایت با شبکه، بدون آنکه معابر همدیگر را قطع نمایند.

  امکان تردد افراد غیرمحلی در سایت وجود ندارد.

  موقعیت مناسب معبر جمع و پخش کننده در مرز محدوده که دارای تردد سنگینی است.

  زیادی تقاطع‌های سه‌راهی به جای چهارراه.

  احتمال تردد وسائط نقلیه افراد غیرمحلی در خیابان جمع و پخش‌کننده بسیار کم خواهد بود.

  معایب سیستم حلقه‌ای انشعابی شاخه‌ای

  طولانی بودن مدت سفرها با وسیله نقلیه در ترددهای داخل محدوده.

  احتمال تراکم ترافیک در محل اتصال خیابان جمع و پخش کننده با خیابان اصلی با درجه‌بندی بالاتر وجود خواهد داشت.

  مزاحمت و آلودگی ناشی از تردد وسائط نقلیه در قسمتهایی از خیابان جمع و پخش کننده وجود خواهد داشت.

  شرایط نامناسب برای وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی (اتوبوسرانی)، به علت آنکه خیابان جمع و پخش کننده به صورت فرعی بن‌بست عمل می‌کند.

   

  تار عنکبوتی:‌

  این فرم شهر از نظر ارتباطی تقریباً همانند فرمهای شعاعی و حلقوی می‌باشد، با این تفاوت که شبکه‌های منشعب شده از مرکز خیابانها بصورت نامنظم از نظر سلسله مراتب ارتباطات با درجه پایین‌تر به هم وصل می‌گردند.

  در این فرم مجتمعها، می‌توان بصورتهای مختلف رفت و آمد (ترافیک) را تقلیل داد. ولی با توجه به عرض محدود شبکه‌های اتصالی، ارتباطات در سیستم حلقوی توسط اتصالات ترافیک (چون شبکه مرتبط کننده به عنوان یک رینگ کلی عمل می‌کند و دارای عرض بیشتری هستند.) راحت‌تر حل می‌گردد، بخصوص در حالتی که از رینگهای متعدد استفاده شده باشد.

   

  شهرهای اقماری و موازی

  به منظور کاهش جمعیت شهرهای قدیمی و پرجمعیت (یکی از راه‌حلهای تقلیل رشد جمعیت شهرها) و جابجایی جمعیت اضافی شهرها می‌توان از شهرهای موازی استفاده کرد که از نظر عملکردی تا حد زیادی مانند شهرکهای اقماری هستند.

  تفاوت شهرهای اقماری با موازی آن است که در شهرهای اقماری فعالیتهای اساسی و پایه‌ای در داخل شهر اصلی شکل گرفته و نواحی حومه شهر، که عهده‌دار سکونت جمعیت است حالت اقماری خواهد داشت. در صورتی که در شهرهای موازی (یعنی ایجاد یا توسعه شهری جدید که یکی از اقمار شهر اصلی می‌باشد) زندگی بصورت خودیار وجود دارد و شکل یا فرم جدیدی از شهر اصلی نیست. واشنگتن پایتختی است موازی نیویورک و یا ورساس پایتختی است موازی پاریس. فعالیت در شهرهای موازی اداری است ضمناً در شهرهای اقماری بر خلاف شهرهای دیگر مانند شطرنجی، حلقوی و... که توسعه شهر از یک طرف یا اطراف صورت می‌گیرد، فضایی را در یک مکان مشخص از ابعاد مختلف فیزیکی و انسانی مورد مطالعه قرار می‌دهند (مکان‌یابی شده) و جهت استقرار آماده‌سازی می‌کنند.

  کنزو تانکه معمار معروف ژاپنی احداث شهری موازی توکیو (جهت تقلیل جمعیت) را بر روی آب و در نزدیک شهر توکیو مطرح نموده است.

   

  فرم محوری

  هاسمان (جرج‌ اوجن هاسمان Haussmann 81 1809) در نوسازی شهر پاریس جهت ایجاد دسترسی های مناسب، اقدام به تعریض گذرها و ایجاد فضاهای جدید در این شهر نمود و مراکز مهم و قدیم را به کانونهایی تبدیل کرد. وی از سال 1853 تا 1869 براساس خواسته ناپلئون سوم و تحقیق در اولین شهرسازی مدرن طرح فوق را ارائه می‌نماید. (دو نقشه کلی از شهر پاریس که مسائل ترافیکی آن را حل نموده است).

  براساس طرح هاسمان محله‌های قدیم و علی‌الخصوص محله‌هایی که اساس و منشاء انقلابهای فرانسه بود، پاره‌پاره می‌شود و از هسته قرون وسطی شبکه‌ها و خیابانهای مهمی می‌گذرد و بدین صورت آثار مهم و موجود به عنوان مرکز یا نقطه عطف برای خیابانهای جدید (خیابانها مراکز را بهم مرتبط می‌کرد) مطرح می‌شود.

  طرح هاسمان دارای نظم و قواعد پیچیده و دقیقی نسبت به کارهای قبلی بود و به جهت تجانس و یکپارچگی خاصی که در اجرای آن بکار رفته دارای اهمیت زیاد بود.

  پس از سالهای 1780 هر جا مسائل شهرسازی مشابهی پیش آمد روش او مورد تقلید قرار گرفت. براین اساس در بیشتر شهرهای مهم ایتالیا خیابانهای عریض و مستقیمی احداث گردید که مرکز شهر را به ایستگاه راه‌آهن وصل می‌نمود.

  شکل‌گیری و روند توسعه شهرها با یکدیگر متفاوت می‌باشد و توسعه هرکدام بر معیارهای مشخصی قرار داشته است و نقش شهر در تعیین این شکل‌گیری بی‌تأثیر نیست.

  ضمناً با توجه به این که این دیدگاه به دوره باروک مرتبط می‌شود آن را مدل باروک نیزگویند.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله سیستم های شهری

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد سیستم های شهری, تحقیق در مورد شهری, تحقیق در مورد متصل, تحقیق در مورد مجتمع های شهری, مقاله در مورد سیستم های شهری, مقاله در مورد شهری, مقاله در مورد متصل, مقاله در مورد مجتمع های شهری, تحقیق دانشجویی درباره سیستم های شهری, تحقیق دانشجویی درباره شهری, تحقیق دانشجویی درباره متصل, تحقیق دانشجویی درباره مجتمع های شهری, مقاله دانشجویی درباره سیستم های شهری, مقاله دانشجویی درباره شهری, مقاله دانشجویی درباره متصل, مقاله دانشجویی درباره مجتمع های شهری, تحقیقات دانش آموزی در مورد سیستم های شهری, تحقیقات دانش آموزی در مورد شهری, تحقیقات دانش آموزی در مورد متصل, تحقیقات دانش آموزی در مورد مجتمع های شهری, مقالات دانش آموزی در مورد سیستم های شهری, مقالات دانش آموزی در مورد شهری, مقالات دانش آموزی در مورد متصل, مقالات دانش آموزی در مورد مجتمع های شهری

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان